Archívy kategórie: -

Prijímacie talentové skúšky do ZUŠ sa budú konať v dňoch 07.09.2020 a 08.09.2020 od 14:00 do 17:00. Podmienkou prijatia je trvalý pobyt uchádzačov v Dunajskej Lužnej.

 

 

Od 22.06.2020 je vyučovanie na ZUŠ obnovené.
Vyučovať sa bude od 13:00 – 17:00. Žiaci si dohovoria u svojich triednych učiteľov rozvrh hodín.
Hudobná náuka sa vyučovať nebude.
Každý žiak sa preukáže vyhlásením svojho rodiča/zákonného zástupcu, ktorý potvrdí jeho bezinfekčnosť. Vyhlásenie je k stiahnutiu. Vysvedčenia budú odovzdávané 29.06. a 30.06.2020 podľa pokynov triednych učiteľov.

 

 

Prijímacie talentové skúšky

V zmysle rozhodnutia ministra školstva o prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie sa na štúdium v HUDOBNOM, VÝTVARNOM, TANEČNOM a LITERÁRNO-DRAMATICKOM ODBORE podávajú prihlášky elektronicky
na admin@zusdl.edu.sk prípadne poštou do 30. júna 2020.
Záujemcovia o prijatie do ZUŠ musia mať trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.

Elektronická prihláška na štúdium je k stiahnutiu.

Termín prijímacích skúšok zverejníme dodatočne.

 

 

Prerušenie vyučovania

Vyučovanie na ZUŠ bude od 30.3.2020 prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia nového koronavírusu.
Po rokovaní vlády o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu. Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Prerušenie vyučovania

Na základe opatrení krízového štábu obce Dunajská Lužná je aj naďalej uzatvorená ZUŠ v Dunajskej Lužnej aj nasledujúce dva týždne (16.3.-27.3.2020). Učitelia budú svojich žiakov kontaktovať ohľadom domácich prác, úloh a cvičenia priebežne elektronicky/telefonicky.

 

Čítať viac