Pedagógovia

vedenie ZUŠ:

riaditeľka
Birová Renáta, DiS. art.

zástupkyňa riaditeľky
Leščenková Dana, Mgr.

hudobný odbor:

Birová Renáta, DiS. art.
  – flauta, zobc. flauta

Cibulka Martin, DiS. art.
  – klavír, akordeón, korepetícia

Purdeš Juraj, Mgr. art. Bc.
  – spev, hudobná náuka

Kolomazníková Božena, DiS. art.
  – klavír, korepetícia

Kováč Erik, BcA.
  – gitara

Kuric Michal, Mgr.
  – klavír, korepetícia

Leščenková Dana, Mgr.
  – spev

Surová Kristína
  – heligónka, korepetícia

Štrauch Peter, DiS. art.
  – klarinet, saxofón, zobc. flauta

Motýľová Johana, Mgr. art.
  – husle

výtvarný odbor:
Brodzianska Barbora, Mgr.
Pirščová Nikola, Mgr. Art.

tanečný odbor:
Jáchimová Soňa, Mgr.

literárno-dramatický odbor:
Ištóková Ingrid, Mgr. art.