Pedagógovia

vedenie ZUŠ:

riaditeľka                                 Birová Renáta
zástupkyňa riaditeľky         Leščenková Dana, Mgr.

hudobný odbor:

Birová Renáta                        flauta, zobc. flauta
Cibulka Martin                      klavír
Geriová Beáta, Mgr.             spev
Juríček Zdenko, Mgr.          hud. náuka, zobc. flauta
Kolomazníková Božena     klavír, korepetícia
Kováč Erik, BcA.                    gitara
Kuric Michal, Mgr.                 klavír, korepetícia
Leščenková Dana, Mgr.      spev, klavír
Litauszká Daniela                 saxofón, zobc.flauta
Motýľová Johana, Mgr.       husle

výtvarný odbor:
Brodzianska Barbora, Mgr.

tanečný odbor:
Jáchimová Soňa, Mgr.

literárno-dramatický odbor:
Ištóková Ingrid, Mgr.