Študijné odbory

Základná umelecká škola vyučuje v štyroch odboroch:

Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Literárno-dramatický odbor
Tanečný odbor