beneficny koncert_plagatzaverecny koncert_plagatplagat Absolventský koncert
Prijímacie talentové skúšky na šk. rok 2019/20

do všetkých odborov sa uskutočnia
3. a 4. júna 2019 od 14:00 do 17:00
v budove ZUŠ – A blok ZŠ.

Prihlásiť sa môžu len žiaci s trvalým pobytom
v Dunajskej Lužnej.

Prijmeme od septembra, šk. rok 2019/20,
na čiastočný úväzok učiteľku tanca
prípravného ročníka, aj študentku.


Informácie na tel. čísle: 0911 675 362
E-mail: admin@zusdl.edu.sk