Literárno-dramatický odbor

Od klasického prednesu po moderné herectvo, tak by sa dala charakterizovať náplň práce nášho literárno-dramatického odboru. Je určený pre žiakov, ktorí majú prostredníctvom hier a cvičení záujem rozvíjať svoju fantáziu, tvorivosť, schopnosť koncentrácie a komunikačnú zručnosť. Hlavnou náplňou výučby sú tvorivé dramatické hry, etudy a improvizácie. Behom štúdia sa žiaci zoznámia s rôznymi divadelnými technikami a zručnosťami. Tieto im pomáhajú v komunikácii a k schopnosti empatie.