Hudobný odbor

Hudobný odbor umožňuje žiakom ovládať rôzne hudobné nástroje, zvládnuť hudobnú  náuku, vystupovať na žiackych verejných koncertoch a na rozmanitých spoločenských podujatiach.

Vyučované predmety:

Dychové nástroje:   hra na zobcovú flautu, priečnu flautu, saxofón, klarinet
Sláčikové a strunné nástroje:   hra na husle, gitaru
Klávesové nástroje:   hra na klavíri, keybord, akordeón
Spev:   sólový spev

Hudobná náuka:   pre všetkých žiakov vyučovacích predmetov je povinná