Kontakt

Základná umelecká škola
Školská 257
900 42 Dunajská Lužná

Vedenie:             Renáta Birová, riaditeľka ZUŠ
Telefón:               0911 675 362
E-mail:                 zus.dunluz@gmail.com