Výtvarný odbor

Výtvarný odbor zoznámi žiakov v priebehu ich štúdia so základmi kresby, maľby, grafiky a tiež s dejinami výtvarného umenia. Vo výučbe kladieme dôraz na rozvíjanie detskej fantázie v plošnej a priestorovej tvorbe, vedieme žiakov k originálnemu výtvarnému prejavu a k odvahe vymýšľať si a uskutočňovať vlastné postupy. V rámci výtvarnej kultúry žiaci navštevujú zaujímavé výstavy a zúčastňujú sa najrôznejších celoštátnych a medzinárodných výtvarných súťaží.