Faktúry

Zoznam faktúr – rok 2019:
ZUŠ – FA 01_2019
ZUŠ – FA 02_2019
ZUŠ – FA 03_2019
ZUŠ – FA 04_2019
ZUŠ – FA 05_2019
ZUŠ – FA 06_2019
ZUŠ – FA 07_2019
ZUŠ – FA 08_2019
ZUŠ – FA 09_2019
ZUŠ – FA 10_2019
ZUŠ – FA 11_2019
ZUŠ – FA 12_2019
ZUŠ – FA 13_2019
ZUŠ – FA 14_2019
ZUŠ – FA 15_2019
ZUŠ – FA 16_2019
ZUŠ – FA 17_2019
ZUŠ – FA 18_2019

 

Zoznam faktúr – rok 2018:
ZUŠ fa 01_2018
ZUŠ fa 02_2018
ZUŠ fa 03_2018
ZUŠ_fa 04_2018
ZUŠ_fa 05_2018
ZUŠ_fa 06_2018
ZUŠ fa 07_2018
ZUŠ fa 08_2018
ZUŠ fa 09_2018
ZUŠ fa 10_2018
ZUŠ fa 11_2018
ZUŠ fa 12_2018
ZUŠ fa 13_2018
ZUŠ fa 14_2018
ZUŠ fa 15_2018
ZUŠ fa 16_2018
ZUŠ fa 17_2018
ZUŠ fa 18_2018
ZUŠ fa 19_2018
ZUŠ fa 20_2018
ZUŠ fa 21_2018
ZUŠ fa 22_2018
ZUŠ fa 23_2018
ZUŠ fa 24_2018
ZUŠ fa 25_2018
ZUŠ fa 26_2018
ZUŠ fa 27_2018
ZUŠ fa 28_2018
ZUŠ fa 29_2018
ZUŠ fa 30_2018
ZUŠ fa 31_2018
ZUŠ fa 32_2018
ZUŠ fa 33_2018
ZUŠ fa 34_2018
ZUŠ fa 35_2018
ZUŠ fa 36_2018
ZUŠ fa 37_2018
ZUŠ fa 38_2018
ZUŠ fa 39_2018
ZUŠ fa 40_2018
ZUŠ fa 41_2018
ZUŠ fa 42_2018
ZUŠ fa 43_2018
ZUŠ fa 44_2018
ZUŠ fa 45_2018
ZUŠ fa 46_2018
ZUŠ fa 47_2018
ZUŠ fa 48_2018

 

Zoznam faktúr – rok 2017:
ZUŠ fa 01_2017
ZUŠ fa 02_2017
ZUŠ fa 03_2017
ZUŠ fa 04_2017
ZUŠ fa 05_2017
ZUŠ fa 06_2017
ZUŠ fa 07_2017
ZUŠ fa 08_2017
ZUŠ fa 09_2017
ZUŠ fa 10_2017
ZUŠ fa 11_2017
ZUŠ fa 12_2017
ZUŠ fa 13_2017
ZUŠ fa 14_2017
ZUŠ fa 15_2017
ZUŠ fa 16_2017
ZUŠ fa 17_2017
ZUŠ fa 18_2017
ZUŠ fa 19_2017
ZUŠ fa 20_2017
ZUŠ fa 21_2017
ZUŠ fa 22_2017
ZUŠ fa 23_2017
ZUŠ fa 24_2017
ZUŠ fa 25_2017
ZUŠ fa 26_2017
ZUŠ fa 27_2017
ZUŠ fa 28_2017
ZUŠ fa 29_2017
ZUŠ fa 30_2017
ZUŠ fa 31_2017
ZUŠ fa 32_2017
ZUŠ fa 33_2017
ZUŠ fa 34_2017
ZUŠ fa 35_2017
ZUŠ fa 36_2017
ZUŠ fa 37_2017
ZUŠ fa 38_2017
ZUŠ fa 39_2017
ZUŠ fa 40_2017
ZUŠ fa 41_2017
ZUŠ fa 42_2017
ZUŠ fa 43_2017
ZUŠ fa 44_2017
ZUŠ fa 45_2017

 

Zoznam faktúr – rok 2016:
ZUŠ fa 01_2016
ZUŠ fa 02_2016
ZUŠ fa 03_2016
ZUŠ fa 04_2016
ZUŠ fa 05_2016
ZUŠ fa 06_2016
ZUŠ fa 07_2016
ZUŠ fa 08_2016
ZUŠ fa 09_2016
ZUŠ fa 10_2016
ZUŠ fa 11_2016
ZUŠ fa 12_2016
ZUŠ fa 13_2016
ZUŠ fa 14_2016
ZUŠ fa 15_2016
ZUŠ fa 16_2016
ZUŠ fa 17_2016
ZUŠ fa 18_2016
ZUŠ fa 19_2016
ZUŠ fa 20_2016
ZUŠ fa 21_2016
ZUŠ fa 22_2016
ZUŠ fa 23_2016
ZUŠ fa 24_2016
ZUŠ fa 25_2016
zus-fa-26_2016
zus-fa-27_2016
zus-fa-28_2016
zus-fa-29_2016
zus-fa-30_2016
zus-fa-31_2016
zus-fa-32_2016
zus-fa-33_2016
zus-fa-34_2016
ZUS-fa 35_2016
ZUS-fa 36_2016
ZUS-fa 37_2016
ZUS-fa 38_2016
ZUS-fa 39_2016
ZUS-fa 40_2016
ZUS-fa 41_2016
ZUS-fa 42_2016
ZUS-fa 43_2016
ZUS-fa 44_2016
ZUS -fa 45_2016

Zoznam faktúr – rok 2015:
ZUŠ fa 1_2015
ZUŠ fa 2_2015
ZUŠ fa 3_2015
ZUŠ fa 4_2015
ZUŠ fa 5_2015
ZUŠ fa 06_2015
ZUŠ fa 07_2015

ZUŠ fa 08_2015
ZUŠ fa 09_2015
ZUŠ fa 10_2015
ZUŠ fa 11_2015
ZUŠ fa 12_2015
ZUŠ fa 13_2015
ZUŠ fa 14_2015
ZUŠ fa 15_2015
ZUŠ fa 16_2015
ZUŠ fa 17_2015
ZUŠ fa 18_2015
ZUŠ fa 19_2015
ZUŠ fa 20_2015
ZUŠ fa 21_2015
ZUŠ fa 22_2015
ZUŠ fa 23_2015
ZUŠ fa 24_2015
ZUŠ fa 25_2015
ZUŠ fa 26_2015
ZUŠ fa 27_2015
ZUŠ fa 28_2015
ZUŠ fa 29_2015
ZUŠ fa 30_2015
ZUŠ fa 31_2015
ZUŠ fa 32_2015
ZUŠ fa 33_2015
ZUŠ fa 34_2015
ZUŠ fa 35_2015
ZUŠ fa 36_2015
ZUŠ fa 37_2015
ZUŠ fa 38_2015
ZUŠ fa 39_2015
ZUŠ fa 40_2015
ZUŠ fa 41_2015
ZUŠ fa 42_2015
ZUŠ fa 43_2015

Zoznam faktúr – rok 2014:
FaZUŠ 01_2014
FaZUŠ 02_2014
FaZUŠ 03_2014
FaZUŠ 04_2014
FaZUŠ 05_2014
FaZUŠ 06_2014
FaZUŠ 07_2014
FaZUŠ 08_2014
FaZUŠ 09_2014
FaZUŠ 10_2014
FaZUŠ 11_2014
FaZUŠ 12_2014
FaZUŠ 13_2014
FaZUŠ 14_2014
FaZUŠ 15_2014
FaZUŠ 16_2014
FaZUŠ 17_2014
FaZUŠ 18_2014
FaZUŠ 19_2014
FaZUŠ 20_2014
FaZUŠ 21_2014
FaZUŠ 22_2014
FaZUŠ 23_2014
FaZUŠ 24_2014
FaZUŠ 25_2014
FaZUŠ 26_2014
FaZUŠ 27_2014
FaZUŠ 28_2014
FaZUŠ 29_2014
FaZUŠ 30_2014
FaZUŠ 31_2014
FaZUŠ 32_2014
FaZUŠ 33_2014
FaZUŠ 34_2014
FaZUŠ 35_2014
FaZUŠ 36_2014
FaZUŠ 37_2014
FaZUŠ 38_2014
FaZUŠ 39_2014
FaZUŠ 40_2014
FaZUŠ 41_2014
FaZUŠ 42_2014
FaZUŠ 43_2014
FaZUŠ 44_2014
FaZUŠ 45_2014
FaZUŠ 46_2014