Tanečný odbor

V tanečnom odbore deti najprv zvládajú základnú pohybovú výchovu postupne až po prvky klasického, moderného, ľudového tanca a aj tancov iných národov. Ponúkame žiakom pomocou hudby a pohybu vnímať a pochopiť fungovanie vlastného tela a pohybového aparátu, vedieme ich k správnemu držaniu tela, k zapájaniu jednotlivých partií tela do pohybu, ktorý vyjadruje určité nálady, myšlienky a má estetický výraz. Kladieme tiež dôraz na rozvíjanie detskej fantázie, pohybovú techniku a súčasne pestujeme a posilňujeme u žiakov vnútornú citlivosť, vnímavosť, predstavivosť, hudobné a priestorové cítenie a samostatnú tvorivosť. Naše tanečné oddelenie v priebehu školského roka organizuje verejné vystúpenia, zúčastňuje sa na celoslovenských tanečných festivaloch, sústredeniach a na obecných akciách.