Úspechy

Výtvarná súťaž, máj 2019
téma: Cesta rozprávkovým lesom

Kremnica – výtvarná súťaž
téma: Cesta čiary

Lidice – výtvarná súťaž
téma: Chémia